dimarts, 18 d’agost de 2009

William-Adolphe Bouguereau (1825 - 1905)

Igual que molts pintors de la segona meitat del segle XIX, Bouguereau feria un estudi acurat de la forma i la tècnica en si mateix i immersa en l'escultura i la pintura clàssica.La tendresa amb la que retrata escenes domèstiques i els nens, la seva habilitat tècnica i la passió pels clàssics, i el seu amor per la riquesa de colors són característiques de la exquisidesa de les pintures de Bouguereau.